Deep Learning คืออะไร

Deep Learning คืออะไร

Deep Learning คืออะไร โดย Deep Learning หรือที่เรียกว่า การเรียนรู้เชิงลึง เป็นฟังก์ชันของปัญญาประดิษฐ์ (AI)ที่เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ ในการประมวลผลของข้อมูล และการสร้างรูปแบบ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

ซึ่งการเรียนรู้เชิงลึกนี้ เป็นชุดย่อยของการเรียนรู้ของเครื่องในปัญญาประดิษฐ์ที่มีเครือข่าย ที่สามารถเรียนรู้โดยไม่ได้รับการดูแลจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง หรือไม่มีป้ายกำกับ หรือได้เรียกอีกอย่างว่า deep neural learning หรือ deep neural network นั่นเอง

โดยการเรียนรู้เชิงลึก ได้พัฒนาควบคู่ไปกับยุคดิจิทัล ซึ่งทำให้เกิดการระเบิดของข้อมูลในทุก ๆ รูปแบบ รวมถึงจากทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งข้อมูลนี้ได้ถูกเรียกว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และโรงภาพยนตร์ออนไลน์ เป็นต้น

ซึ่งข้อมูลจำนวนที่มากมายมหาศาลนี้ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถแชร์ผ่านแอพพลิเคชั่นฟินเทค เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลโดยปกติจะไม่มีโครงสร้างที่มีจำนวนมาก จนมนุษย์อาจต้องใช้เวลาหลายสิบปี ในการทำความเข้าใจ และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาได้ และบริษัทต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงศักยภาพอันเหลือเชื่อที่อาจเป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูลจำนวนมากนี้ และกำลังปรับตัวเข้ากับระบบ AI เพื่อการสนับสนุนอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

การเรียนรู้เชิงลึกกับการเรียนรู้ของเครื่อง

หนึ่งในเทคนิค AI ทั่วไป ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ คือ การเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งเป็นอัลกอริธึมที่ปรับตัวเองได้ ซึ่งได้รับการวิเคราะห์ และรูปแบบที่ดีขึ้นมากขึ้น ด้วยประสบการณ์ หรือด้วยข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาใหม่

หากบริษัท ชำระเงินแบบดิจิทัล ต้องได้รับการตรวจจับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หรืออาจเกิดการฉ้อโกงในระบบ และบริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแมชชีนเลิร์นนิง เพื่อจุดประสงค์นี้ ซึ่งอัลกอริทึมการคำนวณที่สร้างขึ้นในแบบจำลอง คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ค้นหารูปแบบในชุดข้อมูล และชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติใด ๆ ที่ตรวจพบโดยรูปแบบนั่นเอง

ตัวอย่างการเรียนรู้เชิงลึก

การใช้ระบบตรวจจับการฉ้อโกง กับการเรียนรู้ของเครื่อง สามารถสร้างตัวอย่างการเรียนรู้เชิงลึกได้ หากระบบแมชชีนเลิร์นนิงสร้างแบบจำลองที่มีพารามิเตอร์ที่สร้างขึ้นตามจำนวนที่ผู้ใช้ส่ง หรือรับ โดยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกสามารถเริ่มต้นสร้างผลลัพธ์ที่นำเสนอโดยแมชชีนเลิร์นนิง ซึ่งแต่ละชั้นของเครือข่ายประสาทเทียม จะสร้างขึ้นบนเลเยอร์ก่อนหน้า

โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น ผู้ค้าปลีก ผู้ส่ง ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย คะแนน เครดิตที่อยู่ IP และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย ที่อาจใช้เวลาหลายปีในการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน หากได้รับการประมวลผลโดยมนุษย์ การเป็นอัลกอริทึม การเรียนรู้เชิงลึก ไม่เพียงแต่จะสร้างรูปแบบจากธุรกรรมทั้งหมด

แต่ยังสามารถรู้ด้วยว่า เมื่อใดที่รูปแบบส่งสัญญาณว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการฉ้อโกง เลเยอร์สุดท้ายจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังนักวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะระงับบัญชีของผู้ใช้จนกว่าการตรวจสอบที่รอดำเนินการทั้งหมดจะสิ้นสุดลง

ซึ่งการเรียนรู้เชิงลึกจะถูกนำไปใช้ในทุกอุตสาหกรรมสำหรับงานต่าง ๆ แอปเชิงพาณิชย์ที่ใช้การจดจำรูปภาพ แพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์ส พร้อมแอปแนะนำผู้บริโภค และเครื่องมือวิจัยทางการแพทย์ ที่สำรวจความเป็นไปได้ในการนำยากลับมาใช้ใหม่ สำหรับโรคภัยไข้เจ็บใหม่ ๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างบางส่วนของการรวมกลุ่มการเรียนรู้เชิงลึกเท่านั้น

Deep Learning คืออะไร

ความรู้สำคัญที่ควรทราบ

  • การเรียนรู้เชิงลึกเป็นฟังก์ชัน AI ที่เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ในการประมวลผลของข้อมูล เพื่อใช้ในการตรวจจับวัตถุจดจำ เสียงพูด แปลภาษา และตัดสินใจ
  • AI การเรียนรู้เชิงลึก สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์ดูแล โดยดึงข้อมูลจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง และไม่มีป้ายกำกับ
  • การเรียนรู้เชิงลึก เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่อง สามารถใช้เพื่อช่วยตรวจจับการฉ้อโกง หรือการฟอกเงิน รวมถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อสงสัยที่ควรรู้

1. การเรียนรู้เชิงลึกทำงานอย่างไร ?

ในฐานะที่เป็นส่วนย่อยของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึกจะใช้เครือข่ายประสาทเทียมแบบลำดับชั้น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รหัสเซลล์ประสาทจะเชื่อมโยงกันภายในเครือข่ายประสาท ตามลำดับชั้นเหล่านี้ จะคล้ายกับสมองของมนุษย์

ซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรมเชิงเส้นทั่วไปอื่น ๆ ส่วนในเครื่องจักรโครงสร้างลำดับชั้นของการเรียนรู้เชิงลึก จะช่วยให้สามารถใช้แนวทางที่ไม่เป็นเชิงเส้น คือ การประมวลผลของข้อมูลในชุดของเลเยอร์ ซึ่งแต่ละชั้นจะรวมข้อมูลเพิ่มเติมในระดับที่ตามมานั่นเอง

2. การเรียนรู้เชิงลึกคืออะไร ?

การเรียนรู้เชิงลึก หรือที่เรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก หรือการเรียนรู้ระบบประสาท เป็นรูปแบบหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พยายามจำลองการทำงานของสมองมนุษย์ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่อง ที่มีฟังก์ชันที่ทำงานในกระบวนการตัดสินใจแบบไม่ใช่เชิงเส้น

ซึี่งการเรียนรู้เชิงลึกเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดสินใจกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง โดยไม่มีการควบคุมดูแล และการเรียนรู้จะจดจำวัตถุ จำเสียง และการแปลภาษา ซึ่งเป็นงานบางส่วนที่ดำเนินการผ่านการเรียนรู้เชิงลึก

3. ตัวอย่างของการเรียนรู้เชิงลึกคืออะไร ?

เมื่อใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง จะมีการใช้ประโยชน์จากสัญญาณหลายอย่าง เช่น ที่อยู่ IP คะแนนเครดิต ผู้ค้าปลีก หรือผู้ส่ง เพื่อสามารถที่จะระบุชื่อบางส่วน ซึ่งในชั้นแรกของโครงข่ายประสาทเทียม จะวิเคราะห์ปริมาณที่ส่งไป ในชั้นที่สองจะสร้างข้อมูลนี้ และรวมที่อยู่ของ IP เป็นต้น และในชั้นที่สาม คะแนนเครดิตจะถูกเพิ่มลงในข้อมูลที่มีอยู่ และอื่น ๆ จนกว่าจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

เครดิต https://up388.com/
เพิ่มเติมบทความ /